【Prague Chinese Times】Huawei issues a statement to appreciate the practical attitude from Czech Government for correcting the mistakes made by NUKIB

● Dear all,

Czech Government has released a statement corrected mistakes made by NUKIB on the day of 17th December.

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/bezpecnostni-rada-statu-se-zabyvala-varovanim-nukib-170953/

1.Emphasis NUKIB is independent from the Government, and its conclusion is not based on technical assessment.
2.Prime Minister’s ban to Huawei Phone is premature.
3.NUKIB warns only about systems included in critical information infrastructure or important information systems and does not in any case concern ordinary users and terminal equipment.
4.It is always necessary to ensure the security of cyber security in the interests of national security .
5.NUKIB is not competent to assess the international political situation or the legal and political environment in other States
6.No tenderers should be placed at a disadvantage in procurement procedures concerning information systems that are included in critical information infrastructure or major information systems without serious reasons related to national security.
7.Czech Republic remains open to all legitimate foreign investment and will continue to guarantee a favorable environment for them.

Please find below statement made by European regional President James Li.

“We appreciate the practical attitude from Czech Government “said James Li, President of Huawei Europe.

[English]
The Security Council of the Czech Republic discussed today the situation caused by an earlier statement of the Czech National Institute for the Cyber and Information Security (NÚKIB) and realized the warning issued by the Institute independently from the government was not based on technological assessment. Huawei is glad to hear that Czech Republic wants to remain open to all legitimate foreign investments and that no bidder should be disadvantaged in any tenders in the field of ICT for the critical infrastructure of the state without strong reasons. Huawei believes that any discrimination based on its origin of the company shall be rectified in the Czech Republic.

“Based on today’s statement from Czech government office, we strongly believe that any business cooperation with existing and potential customers, partners in the Czech Republic will not be affected. Our global reputation, business and investments should not be damaged by such groundless accusations ever again. Over the past 30 years, Huawei has kept a proven security record by working with our customers from over 170 countries globally. Cyber security is more critical than ever in today’s digital environment, and we understand the government’s Cyber security challenges. As a world leading ICT company, Huawei has established an auditable, sustainable, and trusted cyber security assurance system. We are willing to work with the Czech government and industries to address cyber security challenges together. Cyber security was and it remains our top priority.” concluded James Li, President of Huawei Europe.

[Czech]
„Oceňujeme věcný přístup české vlády,” říká James Li, prezident Huawei Europe

Bezpečnostní rada České republiky projednala situaci vyvolanou nedávným vyjádřením Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚIKB) a shledala, že varování vydané tímto úřadem nezávisle na Vládě ČR nebylo založeno na technologickém posouzení věci. Huawei vnímá pozitivně, že Česká republika chce zůstat otevřena všem legitimním zahraničním investorům a že žádný uchazeč nemá být v zakázkách na dodávky informačních systémů pro kritickou infrastrukturu státu znevýhodněn bez vážných důvodů. Huawei věří, že jakákoli diskriminace založená na původu společnosti bude v České republice napravena.

„Na základně dnešního vyjádření Úřadu vlády ČR pevně věříme, že žádná obchodní spolupráce s našimi současnými nebo potenciálními zákazníky a partnery v České republice nebude zasažena. Naše celosvětová reputace, obchody a investice by neměly být poškozovány podobnými nepodloženými obviněními. Za posledních třicet let si společnost Huawei dokázala vždy udržet čistý rejstřík v oblasti bezpečnosti, což nejlépe prokazuje spolupráce s obchodními partnery ve 170 zemích světa. Kybernetická bezpečnost je v dnešním digitálním světě mnohem kritičtější než kdykoli dříve a my vnímáme odpovědnost vlády v této oblasti. Jako přední světova technologická společnost vybudoval Huawei ověřitelný, udržitelný a důvěryhodný systém prověřování kybernetické bezpečnosti. Chceme pracovat s českou vládou i s celým odvětvím na tom, abychom hrozbám v kybernetické bezpečnosti čelili společně. Kybernetická bezpečnost je a zůstane naší nejvyšší prioritou,” uzavírá James Li, prezident Huawei Europe.